Om u van de juiste informatie te voorzien klikt u op een van de volgende optie's:

Ik ben nog geen lid van voetbalclub

 

Ik ben nu lid van een ander Club of eerder bij RWB lid geweest

 
 

Overige ledenmutatie formulieren:

Wijzigings Formulier  tbv doorgeven adres,email,tfnrs en spelactiviteiten wijzigingen 
Tip!: Adres en Tfnrs aanpassen kan nu ook in de Voetbal.nl App
 

Contributiegegevens seizoen 2017-2018:

per seizoen:

per half jaar:

Jeugdleden 0 t/m 5 jaar (kanjers)

€ 44,00

€ 22,00

Jeugdleden 6 t/m 12 jaar (pupillen)

€ 94,00

€ 47,00

Jeugdleden 13 t/m 18 jaar (junioren)

€ 104,00

€ 52,00

Jeugdleden niet spelend

€ 41,00

€ 22,00

Voetballende seniorleden

€ 164,00

€ 82,00

Niet voetballende seniorenleden

€ 80,00

€ 41,50

AOW/WAO/65+

€ 44,00

€ 22,00


Op de jaarvergadering van onze vereniging op  4 nov 2016  is besloten om de contributie vanaf nu jaarlijks aan te passen aan de prijsontwikkeling voor sportverenigingen.  Hiervoor heeft het CBS een speciale index welke we zullen volgen.  Hiermee kunnen we gelijke tred houden met de jaarlijkse verhogingen die de KNVB bij de voetbalclubs in rekening brengt en andere kosten zoals huur accommodatie van de gemeente etc.  Hierdoor hoeven we niet regelmatig een inhaalslag te maken waarbij de verhogingen plotseling sterk stijgen.  Ook is afgesproken dat  voor spelende leden de kosten voor een spelerspasje verwerkt wordt in de contributie.

Eenmalig is een verhoging van  € 1,20/halfjaar (2,40 per jaar) meegenomen i.v.m. de nieuwe sportlink! communicatie middelen zoals RWB Club.TV,  De leden App,  vernieuwing website en electronisch infobord Hal.

Hiermee lopen wij als club voorop met de laatste ontwikelingen die sportlink ons biedt!

Ondanks deze verhoging blijven wij een club met een laag contributieniveau ten opzichte van andere clubs in de omgeving.

Voor overige vragen over ledenadministratie en contributie kunt u contact op nemen met de ledenadminstrateur via onderstaande link 

Contactformulier Ledenadministratie