Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft op 12 januari 2018 besloten om de heer F. Cové (55) uit Waalwijk te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten voor voetbalvereniging R.W.B. uit Waalwijk.

Burgemeester Nol Kleijngeld reikt de Koninklijke onderscheiding vrijdagavond 2 februari 2018 omstreeks 21.20 uur uit, in de kantine van vv R.W.B., de Gaard 1 in Waalwijk.

Bijzonderheden
De heer Cové is al 45 jaar zeer actief voor voetbalvereniging R.W.B. Vanaf 2009 is de heer Cové vicevoorzitter in het hoofdbestuur. Als lid van het dagelijks bestuur is hij aanspreekpunt voor de Technische Commissie en Jeugdcoördinator. Verder was hij 20 jaar actief in de evenementencommissie. Deze commissie organiseert allerlei bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsreceptie, carnaval, de Van Vugtdag, maar ook de jubilea die de club vierde, zoals het 90- en 100-jarig bestaan. Ook was hij 20 jaar verantwoordelijk voor het Kanjervoetbal. Dit is bedoeld om 4 en 5-jarigen spelenderwijs kennis te laten maken met de voetbalsport. Foort gaat al 17 jaar mee op Jeugdkamp. Hiervoor neemt hij speciaal de eerste week van de schoolvakantie vrij. In het verleden was hij actief in de Grote Loterij Commissie en Kascommissie.

RWB110 feestvergadering 60

RWB110 feestvergadering 86

RWB110 feestvergadering 90

RWB110 feestvergadering 94