Voetbalvereniging RWB heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze medewerkers/klanten.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is.

Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Als we eten of drinken aanbieden op de toonbank, staan daar alleen betere keuzes 

Onze kantine stimuleert water drinken
In onze kantine is water altijd beschikbaar.  We bieden een watertappunt in de gang bij de kleedkamers, grote kan met water en flesjes water.

Voetbalvereniging RWB werkt structureel aan een gezonde kantine

Ieder jaar brengt onze kantinebeheerster Carola Bruurmijn het aanbod van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteert ze de uitkomst aan het bestuur.Wij hebben volgens de Richtlijnen van het Voedingscentrum hiermee een bronzen kantine.

Onze ambitie

Met deze veranderingen proberen we zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te wijzen op de mogelijkheid van gezondere producten die zeker niet minder smaakvol hoeven te zijn.

ABO Drunen / Elshout
Van wijlen
Frank Cortenbach
Fysio Totaal