In 2018 heeft Voetbalvereniging RWB het 110 jarig bestaan gevierd, het gehele jaar door waren er tal van activiteiten met als hoogtepunt de feestweek in juni. Een jubileum is vaak een aanleiding om vrijwilligers van de vereniging in het zonnetje te zetten. De speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie regelde dat bij de Nieuwjaarsreceptie van 2018 een 9-tal leden een KNVB-speld ontvingen, Foort Cove bij de Feestvergadering Koninklijk Onderscheiden werd en later in het jaar negen leden benoemd werden tot Lid van Verdienste. Na de feestweek in juni 2018 heeft de  Evenementencommissie gezorgd voor een geheel nieuw plein waarbij in de lente van 2019 het plein wordt uitgebreid met permanent geplaatste Loungesets en parasols waarmee RWB er aan de zuidkant van de kantine een mooi terras bij krijgt. Dit compleet nieuwe plein is daarmee het grote cadeau, ter ere van het 110-jarig bestaan, wat de evenementencommissie heeft geschonken aan de vereniging. De eerder genoemde commissie vond het passend dat het nieuwe plein ook een naam zou krijgen. Zaterdag 5 januari 2019 had RWB tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de vereniging

Jac Didden met zijn vrouw Tonny uitgenodigd om de naam van het plein te onthullen. Tot verbazing van Jac Didden bleek dat nadat hij de Rood Wit Blauw vlag van het straatnaambordje had getrokken zijn eigen naam verscheen. Het nieuwe plein van RWB zal dus vanaf nu het Jac Diddenplein heten. Reden van deze keuze zit hem in het feit dat Jac Didden tal van verdienste heeft voor de voetbalvereniging is en daarom sinds 1998 Erelid is van Voetbalvereniging RWB. Na deze plechtigheid waarbij ook Wethouder John van den Hoven aanwezig was barstte het feest los in de kantine en werd het nieuwe jaar feestelijk ingeluid.