Beste vrijwilliger, ook dit jaar wil het bestuur van RWB jullie bedanken voor
de vrijwillige inzet van het seizoen 2018-2019. Deze avond wordt gehouden
op vrijdag 3 mei in de kantine van RWB. De aanvang van deze avond is
20.30 uur. Deze avond zal muzikaal opgeluisterd worden door de RWB
band ‘First of all Friends’. Ook zal op deze avond de vrijwilliger van het jaar
bekend gemaakt worden. en uiteraard zal er aan drinken en eten niets
ontbreken.
Wij hopen dat u op deze avond aanwezig kunt zijn, en vragen u
onderstaand strookje in te vullen en
even te mailen naar::
of sjaak.timmermans@ziggo. nl
Degene die geen email hebben kunnen het strookje inleveren bij Sjaak
Timmermans of Johan Kuijsten.