Vrijdag 3 november werd in de kantine van Voetbalvereniging RWB de Jaarvergadering gehouden.

Deze vergadering startte met het houden van 1 minuut stilte doordat afgelopen verenigingsjaar Marco Blom en oud RWB-er Frans Muskens waren overleden.
Voorafgaand aan het financieel verslag en de begroting werd door de Kascommissie het bestuur decharge verleend, de verkiezing van de nieuwe kascommissie zorgde er voor dat voor seizoen
2017 / 2018 de kascommissie gevormd wordt door Cor Pulles, Theo van Osch en Leon Bergmans.

Verkiezing bestuur
Om taken binnen het bestuur goed te kunnen verdelen was het streven van RWB om een bestuur te vormen van 11 personen, een elftal dus.
Doordat Nicky Ligtvoet zich had aangemeld kwam het elftal rond, Nicky Ligtvoet gaat binnen het bestuur het wedstrijdsecretariaat ondersteunen.
Een andere wijziging binnen het bestuur van RWB is de wisseling van de secretaris.
Monique Fijneman was inmiddels gestopt met de werkzaamheden, de opengevallen plaats werd al een tijdje informeel ingenomen door Dianne van Diemen.
Na de stemming die unaniem was mocht Dianne van Diemen zich de Secretaris van RWB noemen.
Het bestuur van RWB ziet er nu als volgt uit, Bas Bruurmijn Voorzitter, Dianne van Diemen Secretaris, Berry Bruurmijn Penningmeester, Foort Cové Vice Voorzitter/TC, Peter Pol Ledenadministratie, Nicky Ligtvoet Ondersteuning Wedstrijdsecretariaat, Carl van Es Sponsoring, Sjaak Timmermans Evenementencommissie, Mart van Helvoirt Onderhoud gebouw, Dick van der Schans Onderhoud velden en last but not least Mister RWB Johan Kuijsten.

De Drie Pijlers
Zeker als het gaat om de organisatie draait RWB op de drie belangrijke pijler, het Hoofdbestuur, de Jeugdcommissie en de Technische Commissie.
De Jeugdcommissie wordt gevormd door Voorzitter Jan Bergmans, Mari Kraneveld, Marco van de Hammen, Johan Kuijsten, Harrie Maas en Cor Pulles.
De Technische Commissie is opgesplitst in Jeugd en Selectie, waarbij de Lagere Elftallen door het Bestuur wordt vertegenwoordigd.
De Technische Commissie voor de Jeugd wordt gevormd door Foort Cove, Cor Pulles, Nicky Ligtvoet en Carl van Es waarbij Dave de Louw hier aan toegevoegd is en het meisjesvoetbal vertegenwoordigd.
De Technische Commissie van de Selectie wordt gevormd door Jos van Dalm, Frank Moonen, Bob Hummel en Peter Pelders.
Deze groep van totaal 21 personen zijn heel het seizoen als vrijwilliger bezig om het voetbalgebeuren bij RWB in goede banen te leiden, een groep waar RWB met recht trots op kan zijn.

BPR
Fysio Totaal
Spijkerke
Ophorst